quinta-feira, 29 de setembro de 2011

0 Explicaaçooees / Espeeciiaal/ A nooova postadooraa

                         ooi geente ee eu sei , naao poosteeei maais , maas era poorque eu fiiqueii dee caama , muiito dueentee saabe aaquii em Braasiilia -DF Chuuveeu aantes de ontem aai eu piiooreei , eu fiiquei em geoograafiia , ;/ miiinha maae mee deichou sem pc Aii ee #TRAGICO.Aqui esta a expliiicaçao
Espeeciiiaaal : Vooltaaram oos capiitulos de luana eu estava escrevendo aa hiistoria poor iiisso eu nao tinha postado, Entaao see liiguem noooos poosts aaii viiu , ee see eu nao poosta ee poorque aiiindaa estoou de castiigo rsrs, . 


A nooovaa postaadooraa : See chama Feeernanda  , Teem maais ou meenos miiinha iidadee ee taambeem ee suurpe Hiiper - Ultra-Meega -Gente booa , poode acrediita , eela seempre me ajuda , por exemplo eu iiia feechar oo blog mais  nao vou maais pooois aa Feeeh esta mee dando uuma maoziinha vooces acrediitam que tem muiiiitas postadooras aqui ee nenhuma posta ? So eu e a feeh . Isso ee peeciimo < ---- Nao sei se ta certo , Entaaao ee peciimo agente ter muitaas postadoraas ee soo 2 postarem ee poor iisso que eu iia deiicha oo blog Maaais naao vou deeichaa  ;D Entao ee iisso Bjookaas :*
 

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Regrinhas Dos Coments :
1.Nao Pode Chingar !
2. Deeicha Seu Bloog eu faço uma visita e sigo =)
3. Deiche Sua Sugestao Aii ^^